Sak 50/18-20 Forslag til likestillingserklæring fra Ask BC

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 50/18-20 Forslag til likestillingserklæring fra Ask BC

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Ask BC fremmet forslag om en likestillingserklæring til Biljardtinget 2018. Tinget overførte videre behandling til styret, og styret tok saken opp til behandling i styresak 20/18-20 (se HER). Etter dialog med forslagsstiller må styret konkludere i saken.

 

Styrevedtak i saksnr. 50/18-20

Styret ber Generalsekretæren om å innkalle Ask BC til et avklarendevmøte før saken eventuelt blir satt opp på agendaen til vårens ledermøte. Møtet med Ask BC søkes avviklet 5. april i forbindelse med NM 9-Ball.

 

Vedtaksdato

17.03.2019