Sak 51/16-18 Informasjon fra NBs kontaktperson i Idrettsstyret

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 51/16-18 Informasjon fra NBs kontaktperson i Idrettsstyret

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Marit Roland Udnæs er invitert for å informere styret om idrettspolitisk dokument (IPD) og NIFs forventninger til særforbundene i forbindelse med dette.

 

Saken er en informasjonssak og det fattes ingen vedtak.