Sak 51/18-20 Generalforsamling - EBSA

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 51/18-20 Generalforsamling - EBSA

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Styret har tidligere diskutert forbundets tilstedeværelse på årsmøter i de internasjonale organisasjonene vi er medlem av. I saksbakgrunnen til sak nr. 96/14-16 står det: «Generelle

betraktninger rundt NBs tilstedeværelse på kongresser (uansett gren) er at vi bør være til stede der hvor beslutninger blir tatt - helst med 2 personer (1 politiker - fortrinnsvis president og generalsekretær). Dette har selvfølgelig også en økonomisk dimensjon og kan fravikes i hvert enkelt tilfelle.»

 

Med bakgrunn i NBs engasjement rundt demokratiseringsprosesser i EBSA både ved generalforsamlingen i 2017 og 2018, bør forbundet følge opp sitt engasjement mot vår europeiske snookerorganisasjon. Det må derfor besluttes om vi skal være til stede på årsmøtet i EBSA som avvikles i Beograd 8.juni.

 

Styrevedtak i saksnr. 51/18-20

Styret beslutter at Norges Biljardforbund skal være til stede på generalforsamlingen i European Billiards and Snooker Association (EBSA) som avvikles i Beograd 8. juni 2019. Forbundet skal representeres ved styremedlem David Frew og generalsekretær Frode Myhre Larsen.

 

Vedtaksdato

17.03.2019