Sak 52/16-18 Møte med leder av Valgkomiteen

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 52/16-18 Møte med leder av Valgkomiteen

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Det er ønskelig å ha en dialog med valgkomitéens leder i forbindelse med arbeidet frem mot Tinget 2018.

 

Det skal ikke fattes noen vedtak i saken da komitéen rapporterer til Tinget.