Sak 52/18-20 Avvikling NM Pool Lag - 2019

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 52/18-20 Avvikling NM Pool Lag - 2019

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Det har lenge vært diskutert avviklingsformen på NM Lag i Pool. Styret fattet endring i TBR ved årsskiftet hvor avviklingsmodellen ble radikalt endret. Dette har skapt diskusjoner i organisasjonen, og senest på Ledermøtet ble saken grundig diskutert.

 

Styret må fatte endelig beslutning om hvordan NM Lag i Pool skal avvikles i år.

 

Styrevedtak i saksnr. 52/18-20

Styret omgjør sitt vedtak om ny avviklingsform på NM Lag Pool, og går tilbake til tidligere avviklingsform.

 

Det presiseres at avviklingen av innledende puljespill må gjøres på en slik måte at det blir bedre kontroll med tidsskjemaet. Det vil i praksis si at puljene må bestå av færre lag samtidig som avviklingen må skje på flere spillesteder.

 

Forbundet gjør avtale med turneringsleder(e) til mesterskapet.

 

Vedtaksdato

16.05.2019