Sak 53/18-20 Terminliste og avviklingsform

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 53/18-20 Terminliste og avviklingsform

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i tidligere vedtatte endringer i sesongavvikling og organisasjonsmessige diskusjoner om avviklingsform og rating – bl.a. på Ledermøtet må styret beslutte hvordan sesongen 19/20 skal avvikles.

 

Styrevedtak i saksnr. 53/18-20

Den nye Norgesratingen vil være offisiell fra og med sesongen 20/21 i alle 3 grener. Det betyr at gammel ranking vil være gjeldende i sesongen 19/20 med den nye Norgesratingen tilgjengelig for observasjon. Avviklingen av sesongen 19/20 vil derfor være tilnærmet lik tidligere sesonger med følgende forutsetninger:

 

Elite vil ha 31 utøvere

Eliteutøvere som ikke deltok på turneringer i Elite i mellomsesongen rykker ned i 1. div.

1. plass i 2. div. Vest rykker opp i 1. div.

Plassene 1-5 i 2.div. Øst rykker opp i 1. div.

Øvrige utøvere i 1. divisjon beholder sin plass i divisjonen.

 

Den fremlagte terminlisten ble vedtatt.

 

Vedtaksdato

16.07.2019