Sak 54/16-18 Ungdomslekene

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 54/16-18 Ungdomslekene

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

For å kunne avvikle NM Junior under ungdomslekene på Lillehammer 21. – 23. april 2017 er vi avhengig av å kunne stille med bord til dette arrangementet. Vi har de siste årene arrangert 8-Ball og 9-Ball under lekene og trenger da 8 bord til gjennomføringen.

 

Det finnes alternative løsninger for å skaffe disse bordene. Dette må selvfølgelig sees i sammenheng med den generelle økonomiske situasjonen i forbundet.

 

Styrevedtak i saksnr. 54/16-18

Med bakgrunn i forbundets økonomiske ståsted må Ungdomslekene gjennomføres på rimeligste måte. Selv om det ideelt sett er fornuftig at Norges Biljardforbund eier egne bord til bruk i alle grener, kan ikke dette gjennomføres i inneværende regnskapsår.

 

Styret ber Generalsekretæren undersøke mulighet for å låne/leie bord til Ungdomslekene eventuelt undersøke muligheten for å arrangere NM Junior hos en klubb som er lokalisert i nærheten av Lillehammer.

 

Samtidig ber styret Generalsekretæren lage en kostnadsoversikt over alle utgifter forbundet med å eie bord for alle grener.