Sak 54/18-20 Turneringsbestemmelser sesongen 19/20

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 54/18-20 Turneringsbestemmelser sesongen 19/20

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Turneringsbestemmelsene har gjennom mellomsesongen og i forkant av den nye sesongen 19/20 vært gjenstand for diskusjoner i ulike fora i organisasjonen.

Turneringsutvalget har nå utarbeidet forslag til endringer som på en best mulig måte skal ivareta innkomne ønsker, logiske hensyn og konsistens i regelverket.

Styret må vedta de nye turneringsbestemmelsene gjeldende for sesongen 19/20.

 

Styrevedtak i saksnr. 54/18-20

Styret vedtar de fremlagte endringsforslagene til turneringsbestemmelsene for sesongen 19/20. Generalsekretæren får fullmakt til å foreta nødvendige grammatikalske justeringer før publisering samt – om nødvendig – tilsvarende endringer gjennom sesongen.

 

Vedtaksdato

07.08.2019