Sak 55/16-18 Virksomhetsplanen i lys av NIFs utviklingsplaner

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 55/16-18 Virksomhetsplanen i lys av NIFs utviklingsplaner

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Forbundet vedtok på Tinget 2016 sin Virksomhetsplan som også er videre bearbeidet av styret i flere styremøter. Idrettsforbundet har som en følge av IPD (vedtatt på Tinget i Trondheim 2015) utviklet sentrale utviklingsplaner for prioriterte arbeidsområder. Forbundet må gjennomgå sine planer for å tilpasse denne ut i fra de sentrale utviklingsplanene.

 

Nedenfor finner du utviklingsplaner fra NIF som ble vedtatt av Idrettsstyret 4. november 2016. Disse planene prioriterer det særforbund, idrettskretser og NIF har blitt enige om i oppnåelse av idrettspolitisk dokument (IPD). Planene konkretiserer mål, oppgaver og ansvar, herunder hvordan samhandlingen i de sentrale organisasjonsleddene skal foregå.

 

Utviklingsplan – Felles planverk

Utviklingsplan – Barn og unge

Utviklingsplan – Voksenidrett

Utviklingsplan – Idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Utviklingsplan – Organisasjonsutvikling

 

Styrevedtak i saksnr. 55/16-18

Styret gir generalsekretæren i oppdrag å gjennomgå NIFs utviklingsplaner og komme med forslag til eventuelle justeringer av vår egen virksomhetsplan til neste styremøte (11.-12. mars) og eventuelt saker til behandling på vårens ledermøte (6. – 7. mai).