Sak 57/16-18 Lån Os Biljard og Snookerklubb

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 57/16-18 Lån Os Biljard og Snookerklubb

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Klubben har meldt at de har utfordring med å overholde sine forpliktelser i forbindelse med lånet de har hos Norges Biljardforbund. De ønsker derfor å «fryse» nedbetalingen i 6 mnd.

 

Lånet på kr. 90.000,- ble gitt i august 2015 med en nedbetalingsplan på 36 mnd, noe som tilsvarer kr. 2.500,- i mnd.  Klubben har nedbetalt lånet i henhold til avtale i hele perioden til og med terminen for februar 2017.

 

Det er flere årsaker til at klubben har økonomiske utfordringer, men en avgjørende faktor er at de har vært nødt til å, utenom planen, skifte duk på 4 snookerbord – sannsynligvis på grunn av sprengningsarbeid i forbindelse med bygging av ny tunnel i nærheten. Klubben er i diskusjoner med Statens Veivesen om dette.

 

Styrevedtak i saksnr. 57/16-18

Klubbens nedbetaling av lån utsettes og startes igjen september 2017. Det månedlige nedbetalingsbeløpet økes til kr. 3.000,- fra september 2017 til lånet er nedbetalt.