Sak 59/18-20 Sportslig satsning mot EM Pool 2020

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 59/18-20 Sportslig satsning mot EM Pool 2020

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Ut ifra resultater fra årets Europamesterskap i Pool for alle klasser, bør det diskuteres retning for den videre satsingen på de ulike klassene. Slike vurderinger vil bli førende for senere budsjettarbeid for 2020.

 

Styrevedtak i saksnr. 59/18-20

Det ble vedtatt å ytterligere styrke satsingen på junior ved å også innlemme utøvere under 23 år som et satsingsområde under Team Norway. Saken behandles videre og tas opp igjen i møte nr. 6/18-20, som avholdes i november, og samkjøres med budsjettarbeidet for 2020.

 

Vedtaksdato

03.09.2019