Sak 60/16-18 Endring i styret - Orienteringssak

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 60/16-18 Endring i styret - Orienteringssak

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Arnhild Eiken meddelte 19. februar at hun trekker seg fra styret av personlige årsaker.

 

Det resterende styret synes at dette er trist og takker Arnhild for arbeidet hun har nedlagt i sin tid i styret.

 

June Therese Håndstad rykker automatisk opp som ordinært styremedlem.

 

Styrevedtak i saksnr. 60/16-18

Orienteringen er tatt til etterretning.

 

June Therese Håndstad overtar Arnhild Eikens rolle i organisasjonsutvalget.