Sak 60/18-20 Spilling i nordiske land for nordiske utøvere

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 60/18-20 Spilling i nordiske land for nordiske utøvere

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

I turneringsbestemmelsene 6.5.3 står det at de nordiske forbundene har blitt enige om at utøvere med lisens i sitt hjemland kan delta i turneringer i andre nordiske land uten å løse lisens eller være medlem i en klubb i dette landet. Utøvere utenfor Norden må derimot både være medlem av en norsk klubb samt løse lisens i Norge. Dette er beskrevet i TBR 6.5.4.

 

En slik praksis er sannsynligvis ikke holdbar i forhold til generelle diskrimineringsbestemmelser regulert i norsk lov. Særbehandlingen av nordiske utøvere bør derfor vurderes fjernet eller omformulert.

 

Styrevedtak i saksnr. 60/18-20

Med bakgrunn i generelle lover og retningslinjer for diskriminering fjernes punkt 6.5.3 i TBR. Øvrige punkter i turneringsbestemmelsene justeres slik at de er konsekvente etter fjerningen.

 

Vedtaksdato

03.09.2019