Sak 61/16-18 Regnskap 2016

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 61/16-18 Regnskap 2016

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Regnskapet er ferdig fra vår side og fra Idrettens Regnskapskontor. Revisor startet revisjon 28. februar, og har pr. d.d. ikke levert noe tilbake.

 

Som tidligere diskutert og estimert viser regnskapet et underskudd som er større enn budsjettert. Størrelsen på underskuddet kommer til å ligge på ca. kr. 650.000,-. Årsaker har tidligere vært diskutert og vil bli gjennomgått på styremøtet.

 

Styrevedtak i saksnr. 61/16-18

Styret tar det foreløpige regnskapet til orientering og avventer det ferdig reviderte regnskapet.

 

Det forberedes informasjon om regnskapet til Ledermøte i mai.