Sak 63/18-20 VM for Juniorer på Kypros

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 63/18-20 VM for Juniorer på Kypros

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Norge er representert med 2 utøvere (av 13 fra Europa) i dette mesterskapet. Dette er en stor begivenhet og det er ikke naturlig å tro at dette kommer til å skje ofte for vårt forbund.

 

I den sammenhengen menes det at Norge bør være representert med ledelsen i forbundet.

 

Aktiviteten er ikke budsjettert og styret må derfor behandle saken. Kostnadsrammen for 3 personer vil ligge på cirka kr. 40.000,-.

 

Styrevedtak i saksnr. 63/18-20

Det lar seg ikke forsvare å bruke 1/3 av et budsjettert overskudd til denne aktiviteten uten at den enkelte har spesifikke arbeidsoppgaver knyttet til mesterskapet. Det besluttes derfor at Norges Biljardforbund skal være representert under WPA Cyclop World Junior 9-Ball Championship, som arrangeres i Nicosia (Kypros) i perioden 20.-24. november, med én person i tillegg til trener og utøvere.  Denne personen skal ha rollen som reiseleder og skal rapportere hjem i form av reisebrev publisert på forbundets elektroniske plattformer.  

 

Arbeidsutvalget tar beslutning om hvem som skal være forbundets representant.

 

Kostnadene er ikke budsjettert og tas fra årets overskudd ev. egenkapital.

 

President og visepresident deltok ikke i behandlingen av saken da de anså seg som inhabile.

 

Vedtaksdato

24.10.2019