Sak 64/16-18 Virksomhetsplanen i lys av NIFs utviklingsplaner

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 64/16-18 Virksomhetsplanen i lys av NIFs utviklingsplaner

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Styret behandlet denne saken i styremøte nr. 4/16-18 (sak 55) med beskjed om at Generalsekretæren skulle utrede eventuelle konsekvenser av NIFs utviklingsplaner i forhold til vår egen virksomhetsplan.

 

Styrevedtak i saksnr. 64/16-18

Saken utsettes og tas opp igjen på styremøte nr. 7/16-18.