Sak 65/16-18 Reforhandlet låneavtale med Horten BK

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 65/16-18 Reforhandlet låneavtale med Horten BK

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Horten BK ble 20/1-15 innvilget et lån fra forbundet på kr. 150.000,-. Klubben melder at de har utfordringer med å opprettholde sine forpliktelser og ønsker å reforhandle låneavtalen.

 

Styrevedtak i saksnr. 65/16-18

Horten Biljardklubb innvilges et lån i henhold til ny låneavtale.