Sak 66/16-18 Regnskap og styrets økonomiske årsberetning 2016

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 66/16-18 Regnskap og styrets økonomiske årsberetning 2016

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Regnskapet for 2016 er ferdig revidert. Det viser et underskudd på kr. 666.530,-, noe som er ca kr. 400.000,- mer enn budsjettert. Avvikene er tidligere behandlet i styret.

 

Styrets økonomiske årsberetning er laget ut i fra formalkrav.

 

Forslag til styrevedtak i saksnr. 66/16-18

Regnskap og styrets økonomiske årsberetning for 2016 godkjennes.