Sak 66/18-20 Fagdag og Biljardting 2020

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 66/18-20 Fagdag og Biljardting 2020

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Det er tidligere besluttet at fagdag og Biljardting skal avvikles 25.-26. april 2020. Biljardtingets oppgaver er beskrevet i forbundets lov § 17.

 

Forbundsstyret og administrasjonen må forberede følgende saker til Fagdag og Biljardting:

 

Innhold og program for fagdagen.

Formaliteter til Biljardtinget.

Forbundsstyrets beretning (utkast for 2018 ble laget til Ledermøtet 2019).

Endring av Biljardforbundets lov med bakgrunn i lovendringer foretatt på Idrettstinget 2019.

Justering av Biljardforbundets virksomhetsplan med bakgrunn i endringer av NIFs endrede planverk.

Utarbeide langtidsbudsjett for 2021 og 2022.

Vurdere eventuelle tingsaker fra forbundsstyret.

Behandle eventuelle innkomne tingforslag fra organisasjonen.

 

Styret må starte diskusjonen rundt fordeling av oppgaver og innspill til tingforslag.

 

Styrevedtak i saksnr. 66/18-20

Tinget avvikles i sin helhet søndag 26.april. Det inviteres til fagdag lørdag 25.april.

 

Arbeidsutvalget utarbeider forslag til gjennomføring av fagdagen. 

 

Det enkelte styremedlem utarbeider utkast til beretninger for sitt område for 2019. Beretningene for 2018 er laget og formidlet til ledermøtet 2019.

 

Arbeidsutvalget utarbeider forslag til revideringer av virksomhetsplanen.

 

Generalsekretæren utarbeider forslag til langtidsbudsjett for 2021 og 2022 samt forslag til lovendringer initiert av Norges Idrettsforbund.

 

Saken settes opp på nytt på styremøte nr. 7/18-20.

 

Vedtaksdato

03.11.2019