Sak 67/18-20 Behov for arena for forbundets pool-aktivitet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 67/18-20 Behov for arena for forbundets pool-aktivitet

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Det er svært viktig at Biljardforbundet har en hovedarena knyttet til en klubb som har god organisering og gode økonomiske rammer for å drifte klubb og arena. Det er neppe noen diskusjon i organisasjonen om at vår hovedarena er Oslo Biljardsenter.

 

Med bakgrunn i de senere hendelser rundt Oslo Biljardklubb bør styret diskutere om de skal etablere økonomiske og/eller administrative incentiver for å sikre at biljardsenteret har en trygg fremtid.

 

Styrevedtak i saksnr. 67/18-20

Styret fortsetter sitt tette samarbeid med klubben for å sikre at biljardsenteret driftes på en trygg og forsvarlig måte. Herunder bør det etableres retningslinjer for kompetanse-heving internt i klubben.

 

Det anses ikke som riktig på nåværende tidspunkt at Norges Biljardforbund går inn med økonomisk støtte til dette.

 

Vedtaksdato

03.11.2019