Sak 68/16-18 Godtgjørelse og honorar for styremedlemmer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 68/16-18 Godtgjørelse og honorar for styremedlemmer

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Det vises til vedtak i «Sak 18/16-18». I vedlegget det ble referert til er det feilaktig ført opp at styremedlemmer honoreres med kr. 3.000,-. Dette er feil. Det korrekte beløpet skal være kr. 4.000,-, og det betraktes også som vedtatt.

 

Det har – over tid – vært diskutert endring av styrehonoraret, både i størrelse og form. Det har blitt argumentert for å gjøre om honoraret til faktisk deltakelse på styret – i tillegg til en generell økning.

 

Innføringen av en diettsats på kr. 250,- (klubbmøter og arrangementer uten egen aktivitet) skaper tekniske utfordringer ved bruk av Visma Expence og satsen bør enten justeres ned til tilsvarende 1 lunsj (kr. 220,-) eller opp til tilsvarende 1 middag (kr. 367,-).

 

Styrevedtak i saksnr. 68/16-18

Styrehonoraret forblir uendret – med unntak av at feilen fra sak 18/16-18 rettes opp.

 

Diettsatsen for representasjon ved klubbmøter og arrangementer uten egen aktivitet heves til kr. 367,-.

 

Vedtatt mot stemmen til Roger André Strand.