Sak 68/18-20 Idrettens Regnskapskontor (IRK)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 68/18-20 Idrettens Regnskapskontor (IRK)

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Som det er informert om tidligere, så har vi i en lang periode hatt utfordringer med leveringene fra Idrettens Regnskapskontor (IRK). Det har vært gjennomført flere møter med både ansatte og fungerende ledelse i IRK for å avklare ulike utfordringer.

 

Det ble 19. juni i år inngått en fastprisavtale ut ifra en Service Level Agreement (SLA). Det har gjennom sommeren og høsten vært flere ting som ikke har blitt levert i henhold til denne avtalen.

 

Styret bør diskutere om utfordringene med IRK skal resultere i en vurdering om forbundet skal fortsette å benytte IRK som leverandør av regnskaps- og lønnstjenester.

 

Styrevedtak i saksnr. 68/18-20

Styret ber generalsekretæren følge opp avtalen med IRK slik punktene i denne blir levert. I motsatt fall må generalsekretæren sørge for at prisen for tjenestene reduseres.

 

Vedtaksdato

03.11.2019