Sak 69/18-20 Regnskap pr. september 2019

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 69/18-20 Regnskap pr. september 2019

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

I henhold til vedtak om økonomisk rapportering i styresak nr. 07/18-20 på styremøte nr. 1/18-20 skal regnskapet for 2. tertial nå rapporteres.

 

Med referanse til sak 68/18-20 vil tertialregnskapet kun bli gjennomgått på et overordnet nivå.

 

Styrevedtak i saksnr. 69/18-20

Det fremlagte regnskapet for 2. tertial ble tatt til orientering uten ytterligere kommentarer.

 

Vedtaksdato

03.11.2019