Sak 70/18-20 Budsjett 2020

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 70/18-20 Budsjett 2020

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i at budsjettet for 2020 bør være klart før årsskiftet bør budsjettarbeidet påbegynnes med fordeling av ansvar og frister.

 

Styrevedtak i saksnr. 70/18-20

Arbeidsutvalget utarbeider konkret utkast til budsjett 2020 som legges frem for styret for endelig vedtak innen utgangen av 2019.

 

Vedtaksdato

03.11.2019