Sak 71/16-18 Presisering vedr. internasjonal aktivitet Blackball

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 71/16-18 Presisering vedr. internasjonal aktivitet Blackball

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Styret har i perioden fattet flere vedtak i forbindelse med Blackball, både nasjonalt og internasjonalt. Sist i sak 44/16-18 HER. Norges Biljardforbund har også levert – og fått gjennomslag for – et forslag som omhandler dette i Generalforsamlingen til European Pocket Billiard Federation (EPBF).

 

Landslagskontraktene i øvrige grener/disipliner er justert slik at det er lagt inn en klausul om at det er forbudt å delta i internasjonale Blackballturneringer. Det er behov for å vedta konsekvenser av eventuelle brudd på denne klausulen i kontrakten.

 

Styrevedtak i saksnr. 71/16-18

Utøvere som deltar i internasjonale Blackballturneringer utestenges fra alle representasjonsoppgaver for Norges Biljardforbund (ink. ET) i 2 år gjeldene fra det tidspunkt denne deltakelsen fant sted.