Sak 72/16-18 Økonomi/Budsjettarbeid 2018

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 72/16-18 Økonomi/Budsjettarbeid 2018

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Økonomien i forbundet er inne i en anstrengt periode – med underskudd i 2016 og estimert underskudd i 2017.  Forbundets egenkapital er av en slik størrelse at det ikke kan fortsette å budsjetteres med underskudd.  I den forbindelse er det av avgjørende betydning at det tas grep med tanke på budsjettet for 2018 – som i det vedtatte langtidsbudsjettet på Forbundstinget 2016 viser et marginalt overskudd.

 

Budsjettarbeidet for 2018 må derfor startes med disse utfordringene som bakteppe og diskusjoner om overordnede grep må påbegynnes.

 

Styrevedtak i saksnr. 72/16-18

Med bakgrunn i vedtatt langtidsbudsjett på Tinget i 2016 og forventede reduserte inntekter i 2018 pålegges generalsekretæren å fremme budsjettforslag med kostnadsreduksjoner i størrelsesorden kr. 300.000,-. til kr. 500.000,-. Dette må gjøres uten å nevneverdig svekke de vedtatte fokusområdene i virksomhetsplanen.