Sak 72/18-20 Budsjett 2020

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 72/18-20 Budsjett 2020

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Saken har vært diskutert tidligere i styresak 70/18-20 (se HER).

 

Arbeidsutvalget har – ut ifra tidligere diskusjoner – utarbeidet utkast til budsjett som viser et overskudd på ca. kr. 115.000,-

 

Styrevedtak i saksnr. 72/18-20

Det fremlagte budsjettutkastet vedtas. Generalsekretæren publiserer budsjettet sammen med viktige prosjektbeskrivelser.

 

Vedtaksdato

31.01.2020