Sak 73/16-18 Lån til klubber

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 73/16-18 Lån til klubber

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Forbundet har tidligere vedtatt at det kan yte rentefrie lån til klubber som trenger finansiering til innkjøp av biljardbord. Dette innvilges etter konkret søknad og vurdering samt vedtak i styret.

 

Det er nødvendig å beslutte retningslinjer rundt disse lånene sett opp mot forbundets egen økonomiske situasjon.

 

Styrevedtak i saksnr. 73/16-18

Dersom forbundets egenkapital ved regnskapsavslutning er mindre enn 22% av omsetningen kan klubber ikke påregne å få innvilget søknad om rentefritt lån til innkjøp av biljardbord. Dersom det i ett og samme regnskapsår kommer unormalt mange søknader om rentefritt lån til innkjøp av biljardbord, vil forbundet fortløpende vurdere egen økonomisk situasjon før eventuell godkjenning av lånesøknad blir innvilget.