Sak 73/18-20 Endringer i Biljardforbundets lov

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 73/18-20 Endringer i Biljardforbundets lov

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Det er foretatt en rekke endringer – både redaksjonelle og innholdsmessige – etter Idrettstinget i mai 2019.  Det er i disse vedtakene også vedtatt at styrene i særforbundene SKAL implementere ny lov for eget særforbund i henhold til ikrafttredelsesdato vedtatt av NIF.

 

Ny lovnorm for særforbund er gjeldende fra 1. januar 2020 og styret må derfor vedta endringer i Biljardforbundets lov.

 

Styrevedtak i saksnr. 73/18-20

Styret vedtar endringene i Biljardforbundets lov.

 

Vedtaksdato

31.01.2020