Sak 74/16-18 Oppfølginger fra Ledermøtet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 74/16-18 Oppfølginger fra Ledermøtet

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i innleverte svar fra gruppeoppgavene på Ledermøtet 2017 og vedtatte støtteprosesser under «Organisasjonsutvikling» i Virksomhetsplanen, må dette følges opp og tiltak må konkretiseres. Spesielt gjelder dette klubbenes mulighet til å søke om økonomisk bistand fra forbundet i forhold til rekruttering/organisasjonsutvikling.

 

Styrevedtak i saksnr. 74/16-18

Generalsekretæren gis fullmakt til å sende ut klubbundersøkelsen til alle klubber. Frist for klubbene til å besvare undersøkelsen settes til 1. oktober. Ut i fra besvarelsene vil organisasjonsutvalget vurdere tiltak, prioriteringer og samarbeid med utvalgte klubber ut i fra diskusjonene på Ledermøtet 2017.