Sak 74/18-20 Avlysning av turneringer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 74/18-20 Avlysning av turneringer

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i den kritiske situasjonen med smitte av Covid-19 viruset (Korona), og fare for folks helse må, styret i Norges Biljardforbund beslutte om dette skal ha innvirkning på våre turneringer.  Dersom det avlyses, må det også besluttes for hvilket tidsrom vedtaket skal gjelde.

 

Styrevedtak i saksnr. 74/18-20

Med bakgrunn i den kritiske situasjonen med smitte av Covid-19 viruset (Korona), og fare for folks helse beslutter styret i Norges Biljardforbund at alle turneringer på forbundsnivå avlyses med umiddelbar virkning. Avlysningen gjelder i første omgang frem til påske, men det er naturlig nok mulig at perioden blir forlenget. Alle startavgifter som allerede er betalt vil tilbakebetales gjennom utøverens klubb. Avklaringer angående opp- og nedrykk mellom divisjonene kommer vi tilbake til. Dette må også sees i sammenheng med diskusjoner rundt den nye Norgesratingen.

 

Når det gjelder gjennomføring av klubbarrangerte turneringer og aktivitet, anbefales det at dette avlyses inntil videre. Hver enkelt klubb må ta ansvar for en beslutning som baserer seg på de medisinske pålegg som foreligger i den enkelte kommune.

 

Norges Idrettsforbund arbeider på vegne av hele norsk idrett med et felles malverk for å dokumentere organisasjoners tap i forbindelse med tiltak for å hindre smitte. Vi ber derfor både arrangører og utøveres klubber om å skaffe seg oversikt og dokumentasjon på hvilke tap som blir påført både ved manglende arrangementsinntekter samt påløpte kostnader ved reise og opphold. Vi vil da på et senere tidspunkt komme tilbake til dette.

 

 

Vedtaksdato

12.03.2020