Sak 75/16-18 Prosjektbeskrivelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 75/16-18 Prosjektbeskrivelser

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Det har lenge – fra administrasjonens og presidentens side – vært jobbet med en struktur for å beskrive alle prosjekter som forbundet har – og som dermed er synlige i budsjetter.

 

Arbeidet med å skrive disse prosjektbeskrivelsene er påbegynt, men langt i fra ferdigstilt. Dette arbeidet bør intensiveres og det bør også lages en egnet side på våre hjemmesider som viser prosjektbeskrivelsene etter hvert som de blir ferdigstilt. På den måten vil hele organisasjonen få tilgang til prosjektbeskrivelsene og dermed få en innsikt i forutsetningene for pengebruken i de enkelte prosjektene.

 

Styrevedtak i saksnr. 75/16-18

Utvalgene gjennomgår «sine» prosjekter og lager forslag til prosjekt-beskrivelser som sendes til Generalsekretæren. Generalsekretæren sammen-stiller prosjektbeskrivelsene og publiserer de fortløpende på egnet sted på hjemmesiden.