Sak 75/18-20 Godkjenning av sakliste og innkalling. Vurdering av habilitet.

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 75/18-20 Godkjenning av sakliste og innkalling. Vurdering av habilitet.

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Habilitetsvurderinger skal gjøres i hver sak hvor beslutninger skal fattes. Inhabilitetsregelen er regulert av NIFs lov §2-8 (se HER). Det er også laget en veileder til loven som du finner HER.

 

Styrevedtak i saksnr. 75/18-20

Sakliste og innkalling godkjennes. Habiliteten er vurdert og funnet i orden.

 

Vedtaksdato

14.03.2020