Sak 76/16-18 Bord/utstyr på Ask

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 76/16-18 Bord/utstyr på Ask

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

NB eier mye av det utstyret som Ask Billiard Club (ABC) bruker i ABC Biljardstudio på Gjerdrum. Utstyret ble i sin tid gjort tilgjengelig fra forbundet sin side som en del av en avtale ifm anlegget i Gjerdrum kulturhus.

 

Fra avtalen:

«NB skal vederlagsfritt i en periode på fem år låne ut det biljardutstyret, herunder biljardbord, som NB anskaffet da NB skulle drifte Ask Biljardsenter. ABC har opsjon på å kjøpe dette utstyret når femårsperioden er utløpt.»

 

5-årsperioden utgår 28. februar 2018.

 

Det ble ved anledningen kjøpt inn 5 bord med tilhørende utstyr. Når Forbundsstyret nå skal behandle den videre bruken – etter avtaleperiodens utløp, blir kun bordene vurdert. Det øvrige utstyr oppfattes som verdiløst etter ca 7 års bruk.
 

 

 

Ant.

Type

Pris

Rabatt

Betalt

5 stk

Dynamic II Black 9f.

164.500,-

30%

115.150,-

 

Det betyr at prisen pr. bord ved innkjøp i 2010 var ca. kr. 23.000,-.  Det var også slik at forbundet fikk noen penger tilbake fra NIF i forbindelse med tildelingen av utstyrsmidler i 2011.

 

Styrevedtak i saksnr. 76/16-18

Styret gir Generalsekretæren myndighet til – om mulig – å fremforhandle en avtale med Ask BC slik at klubben overtar eierskapet til de 5 bordene som står i kulturhuset på Gjerdrum.