Sak 76/18-20 Orienterings- og informasjonssaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 76/18-20 Orienterings- og informasjonssaker

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Informasjon fra NIF og aktiviteter på «Huset»

oDet gjennomføres for tiden 1 til 1 møter mellom NIF og Særforbundene forå kartlegge konsekvenser ved Idrettsstyrets vedtak vedrørende definisjon av tilskuddsberettiget utøver, definisjon av grener og andre avklaringer.

oAvtalen med lokaler på Idrettens Hus Ullevaal Stadion går ut31/12 2023. Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal se på alternative løsninger fra 2024. Prosjektgruppen skal levere minimum 2 alternative forslag hvor 1 alternativskal være å bli værende i eksisterende lokaler –med ombygging.

oDaglige oppdateringerom Coronasituasjonen. Sekonsekvenser for Biljardforbundet i egen sak.

 

Status internasjonale organisasjoner

oDet er fremdeles slik at det er pågående konflikter i den internasjonale snookerorganisasjonen. I en periode var både World Proffesional Billiards & Snooker Association (WPBSA) og International Billiards & Snooker Federeation(IBSF)ekskludert fra World Confederation of BilliardsSports(WCBS). I ettertid er IBSFtatt inn igjen slik at WCBS igjen består av alle 3 grener.

oDet er ikke generalforsamling i de europeiske organisasjonene i Pool og Carambole i år, og dermed ingen politiske saker som skal opp til behandling. Det er berammet en generalforsamlingi European Billiards & Snooker Association (EBSA) til 12. juni i Moskva. Det er uklart om denne generalforsamlingen vil bli avholdt. Se egen sak.

 

Nordic Billiard Council (NBC)

oDet er planlagt et møte i NBC i Oslo 18. april. Det er sannsynligat Norges Biljardforbund snarlig vil ta endelig beslutning om å utsette dette møtet.

 

Nordic Championships 2021

oDet er avtalt at nordisk mesterskap i alle tre grener skal avholdes i Oslo tredje helgen i januar 2021. Så snart smittesituasjonen går over vil forbundet gå i møter med lokale arrangører.

 

EM Snooker Albufeira

oNorges Biljardforbundhadde tatt ut 2 utøvere til dette mesterskapet. Tidlig i smittesituasjonen ble denne deltakelsen kansellert. Til forbundets store forundring har European Billiards & Snooker Association (EBSA)–sammen med lokale helsemyndigheter i Portugal –besluttet å gjennomføre mesterskapet som planlagt. Det er naturlig nok et utall forfall til mesterskapet.

 

EM Pool Tampere

oPå styremøtet ble deltakelse i dette mesterskapet diskutert. I etterkant av styremøtet meldte European PocketBilliardFederation (EPBF)at mesterskapet i Finland er avlyst. Se egen sak på forbundets hjemmesider.

 

Status Oslo BK

oNorges Biljardforbund har beholdt tett dialog med klubben i etterkant av det ekstraordinære årsmøtet i oktober 2019. Klubben har fått oversikt over økonomisk status og har ferdigstilt regnskap for 2019. Dette arbeidet har avdekket enkelte tilfeller som klubben –sammen med forbundet –skal få nærmere klarhet i.På grunn av smittesituasjonen har klubben utsatt sitt planlagte årsmøte som var berammet til 26. mars.

 

Nytt ratingsystem

oNytt ratingsystem har nå blitt offentlig publisert på CueScore. Turneringssjefen hadde en kort orientering til styremedlemmene vedrørende arbeidet som er gjennomført ogtanker om prosessen videre med involvering av organisasjonen er tenkt.

 

E-læringTurneringslederutdanning

oForbundet er i siste fase av prosessen med ferdigstilling av denne e-læringen. Det tas sikte på å ferdigstille arbeidet i løpet av våren.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 76/18-20

Sakene tas til orientering.

 

Vedtaksdato

14.03.2020