Sak 77/18-20 Situasjonen med Covid-19 (Korona)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 77/18-20 Situasjonen med Covid-19 (Korona)

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Forbundsstyret fattet i sak74/18-20 vedtak om å avlyse alle turneringer – i første omgang frem til påske.  Det må vurderes om, og i tilfellet når, øvrig aktivitet i sesongen skal avlyses.

 

Styrevedtak i saksnr. 77/18-20

For å skape forutsigbarhetfor klubber og utøvere avlyser NorgesBiljardforbund alle turneringer resten av sesongen. Dersom situasjonenendrer seg til det bedre,vil vi komme tilbake med informasjon om turneringer som eventuelt vil bli terminfestet på nytt.

 

Forbundet må rådføre seg med Norges Idrettsforbund og kommer tilbake med informasjon om hvorvidt Biljardtinget vil bli gjennomført som planlagt eller ikke.

 

 

Vedtaksdato

14.03.2020