Sak 78/16-18 Situasjonen i internasjonale organisasjoner

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 78/16-18 Situasjonen i internasjonale organisasjoner

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Det har den siste tiden vært mye uro og uorden i våre kontinentale og internasjonale biljardorganisasjoner som vi direkte eller indirekte er medlem av. Spesielt gjelder dette nå World Pool Association (WPA) vs. European Pool Billiard Federation (EPBF) og International Billiards & Snooker Federation (IBSF) vs. European Billiards & Snooker Association (EBSA). Som en konsekvens av dette er det også slik at denne uroen har innflytelse på arbeidet som er påkrevd i biljardsportens paraplyorganisasjon World Confederation of Billiards Sports (WCBS), som er den eneste organisasjonen som har anerkjennelse hos International Olympic Committee (IOC).

 

Se biljardens struktur i verden nedenfor:

 

clip0013

clip0014

 

WPA vs. EPBF

 

EPBF har i lang tid uttrykt sin misnøye med arbeidet som blir gjort (eller ikke gjort) i WPA.  

 

EPBFs misnøye dreier seg i hovedtrekk om:

Sene annonseringer av turneringer og mesterskap

Sene og plutselige avlysninger eller flyttinger av turneringer og mesterskap

Sene eller manglende utbetalinger av premiepenger

Forholdet til kontinentale og internasjonale Blackball-organisasjoner

Opprettelse av ny organisasjon som skal håndtere Chineese 8-Ball

 

Etter det EPBF beskriver som en lang og resultatløs kamp inviteres det nå til et såkalt «Presidential Meeting» på Schipol – Amsterdam lørdag 9/12-17 (med ankomstdag fredag og avreisedag søndag). I invitasjonen sender EPBF et tydelig «rop om hjelp» med tanke på hvordan de skal forholde seg til WPA, og ønsker – naturlig nok – at alle/flest mulig stiller på dette møtet. At det er Presidenter som inviteres tyder på at det er ønskelig at det skal fattes beslutninger på dette møtet.

 

Styret må beslutte om Norge skal være representert på dette møtet selv om aktiviteten ikke er budsjettert.

 

1.IBSF vs. EBSA

 

Den siste utviklingen i denne uroen er at World Professional Billiards & Snooker Association (WPBSA) (som er den profesjonelle delen av Snooker på verdensbasis) den 5. oktober informerer om at de har stiftet et nytt verdensforbund – World Snooker Federation. Se nyhetssak HER. 9. oktober publiseres en ny nyhetssak som informerer om at EBSA har besluttet å slutte seg til den nye verdensorganisasjonen. Dette har EBSA gjort uten å rådføre seg med sine medlemmer – som er de nasjonale forbundene.  Samtidig har EBSA meldt fra til IBSF at de trekker seg fra alle styreverv og komitéplasser i IBSF. Se

 

IBSF svarte på dette med å sende ut en e-post til alle medlemsnasjoner hvor de forklarer forholdet sett fra sitt ståsted. Se nyhetssak HER. Samtidig oppfordret IBSF alle nasjoner – spesielt de europeiske – om å delta på IBSFs generalforsamling som avholdes i Doha 24. november 2017.

 

Styret må beslutte om Norge skal være representert på dette møtet selv om aktiviteten ikke er budsjettert.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 78/16-18

1.Presidenten og generalsekretæren deltar på EPBFs møte i Amsterdam

2.Generalsekretæren deltar på IBSFs generalforsamling i Doha

 

Ingen av aktivitetene er budsjettert og vil derfor belastes egenkapitalen.