Sak 78/18-20 Regnskap 2019

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 78/18-20 Regnskap 2019

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Regnskapet er ferdigstilt fra administrasjonens sideog godkjent av revisor. Det viser et overskudd på kr. 345.819,-. Det budsjetterte overskuddet var kr. 120.250,-.Styret må godkjenne og undertegne årsregnskapet før revisjonsberetningen skrives.

 

Styrevedtak i saksnr. 78/18-20

Det fremlagte regnskapet for 2019 godkjennes med et overskudd på kr. 345.819,-. Overskuddet tilføres egenkapitalen.

 

 

Vedtaksdato

14.03.2020