Sak 79/18-20 Styrets egne saker til Biljardtinget

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 79/18-20 Styrets egne saker til Biljardtinget

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Alle saker til Biljardtingetskal sendes ut til organisasjonensenest 2 uker før tinget. Styret må da på dette styremøtet vurdere om det har noen forslag som ønskes fremmet for Biljardtinget.

 

Styrevedtak i saksnr. 79/18-20

SAK 10

Styret foreslår å utvide styret fra 5 til 7. Det vil si President, visepresident, 5 styremedlemmersamt 2 varamedlemmer.

Styret foreslår å redusere antall varamedlemmer i kontrollutvalget fra 2 til 1.

Styret foreslår å redusere antall varamedlemmer i disiplinærutvalget fra 2 til 1.

 

SAK 11

Klubbkontingenten forblir uendret for 2021 og 2022.

Lisensbeløpene forblir uendret for 2021 og 2022.

 

SAK 12

Arbeidsutvalget utarbeider forslag til virksomhetsplan («Biljarden vil!») som legges frem for vedtak i styret før utsending av tingpapirer.

Generalsekretæren utarbeider langtidsbudsjettfor 2021 og 2022 som legges frem for vedtak i styret før utsending av tingpapirer.I langtidsbudsjettet legges det frem forslag om heving av styrehonoraret.

 

SAK 13

Styret foreslår å engasjere Revisor John Asle Johnsen AS som forbundets revisor.

 

Styret gir generalsekretæren fullmakt til å utforme de konkrete forslagene som legges frem for Biljardtinget.

 

 

Vedtaksdato

14.03.2020