Sak 81/16-18 Budsjett 2018

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 81/16-18 Budsjett 2018

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

I forbindelse med oppstart av budsjettarbeidet for 2018 fattet styret – i sak nr. 72/46-18 (se HER) – et vedtak om kostnadsreduksjon i størrelsesorden kr. 300.000,- til kr. 500.000,-.

 

Styret må derfor fortsette arbeidet med å ferdigstille budsjettet for 2018.

 

Styrevedtak i saksnr. 81/16-18

Styret gir Presidenten i Norges Biljardforbund fullmakt til å gjennomføre individuelle drøftingsmøter etter Arbeidsmiljølovens § 15.1 samt foreta nødvendig nedbemanning i administrasjonen slik at budsjettet 2018 gir et positivt resultat. Styrets vedtatte utvelgelseskriterier skal benyttes.