Sak 81/18-20 Utbetaling av premiepenger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 81/18-20 Utbetaling av premiepenger

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

I enkelte av våre turneringer – i første rekke Norgesmesterskap Kvinner og Åpen klasse –opererer vi med premiepenger som gjennom sesongen betales ut til arrangørklubbene. Det er arrangørklubbene som har den faktiske utbetalingen til de aktuelle utøverne. Forbundet må sørge for rutiner slik at disse utbetalingene er i henhold til lover og regler.

 

Styrevedtak i saksnr. 81/18-20

Styret ber generalsekretæren om å fremskaffe informasjon om hvordan dette skal håndteres i henhold til lover og regler.

 

 

Vedtaksdato

14.03.2020