Sak 82/16-18 Regnskap 2. tertial 2017

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 82/16-18 Regnskap 2. tertial 2017

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Som besluttet i dokumentet «Økonomisk rapportering» vedtatt i styremøte nr. 1/16-18 (se HER) rapporteres regnskap pr. tertial. Regnskapet for 2. tertial viser – som tidligere estimert – et større underskudd enn budsjettert. Dette har i all hovedsak sammenheng med reduksjonen i rammetilskuddet over Post 2.

 

Underskuddet ser ut til å havne på ca. kr. 330.000,- (budsjettert kr. 276.000,-). Dette viser med all tydelighet viktigheten av diskusjonene rundt budsjettet for 2018 i sak 81.

 

Styrevedtak i saksnr. 82/16-18

Det fremlagte regnskapet for 3. tertial tas til etterretning.