Sak 82/18-20 Årsmøte - European Billiards & Snooker Association

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 82/18-20 Årsmøte - European Billiards & Snooker Association

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Det har de siste årene vært til dels store konflikter innen internasjonal og europeisk snooker. Norge har ved flere anledninger stilt kritiske spørsmål til styresettet i EBSA og har sågar levert mistillitsforslag til det sittende styret.

 

EBSA avholder årlige generalforsamlinger og rollene i styret er på valg rullerende. Ved årets generalforsamling er det valg på President («Chairman»).  Dette vervet innehas av Maxime Cassis, som også er generalsekretær i Word Snooker Federation (WSF). Denne organisasjonen er ikke anerkjent av vår internasjonale snookerorganisasjon International Billiards & Snooker Federeation (IBSF).

 

Styret må beslutte om Norge skal være representert på generalforsamlingen som avholdes i Moskva 12. juni.

 

Styrevedtak i saksnr. 82/18-20

Med bakgrunn i situasjonen rundt Covid-19 virus, så utsettes denne saken inntil videre.

 

 

Vedtaksdato

14.03.2020