Sak 83/16-18 Klubbundersøkelsen

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 83/16-18 Klubbundersøkelsen

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Forbundet foretok i perioden 20. september til 1. oktober en klubbundersøkelse blant forbundets klubber. Undersøkelsen var elektronisk og alle klubber mottok informasjon på e-post. Saken ble også publisert på forbundets hjemmeside samt på Facebook.

 

Status ved fristens utløp var at 15 av forbundets 45 klubber hadde besvart undersøkelsen.

 

Styret må beslutte hvordan undersøkelsen skal benyttes videre for å styrke rekruttering og utvikling i klubbene.

 

Styrevedtak i saksnr. 83/16-18

Klubbundersøkelsen benyttes til å utlyse en søknadsprosess blant de klubber som har besvart – og som samtidig har bekreftet at de ønsker å inngå forpliktende prosjektarbeid med forbundet.

 

Oppsummering fra klubbundersøkelsen publiseres på hjemmesiden.