Sak 83/18-20 Rent særforbund - resertifisering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 83/18-20 Rent særforbund - resertifisering

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Biljardforbundet har hatt sin sertifisering som «Rent Særforbund» i cirka 2 år, og det er tid for resertifisering.  Antidoping Norge (ADN) og Norges Idrettsforbund har justert sine krav, og særforbundene må ta hensyn til dette gjennom revidering av sine handlingsplaner. Søknadsfrist for resertifisering er på grunn av smittesituasjonen i landet utsatt fra 20. mars til 20. april.

 

Styrevedtak i saksnr. 83/18-20

Styret delegerer myndighet til å fullføre prosessen med Antidoping Norge (ADN) til Generalsekretæren. Styret beslutter ny handlingsplan så snart denne er godkjent av ADN.

 

 

Vedtaksdato

14.03.2020