Sak 84/16-18 Rekrutteringsmidler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 84/16-18 Rekrutteringsmidler

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i budsjett 2017, diskusjoner på Ledermøtet og gjennomføringen av klubbundersøkelsen (se sak 83/16-18) samt et generelt ønske om å øke rekrutteringen og styrke klubbene, bør det lages kriterier for hvordan klubbene kan få tildelt prosjektmidler.

 

Styrevedtak i saksnr. 84/16-18

Det inviteres til å søke om midler til rekruttering og/eller klubbutvikling. Se sak 83/16-18 om hvilke klubber som kan søke. Krav til søknad er:

 

- Prosjektbeskrivelse med tydelige målbare mål
- Prosjektets start og slutt
- Budsjett
- Delrapporteringer underveis i prosjektet
- Sluttrapport med beskrivelse av måloppnåelse
- Presentasjon av prosjektet 

- Tilgjengeliggjøring av materiell som blir produsert i prosjektet

- Søker må være – eller ha vedtatte planer om å bli «Rent idrettslag»