Sak 84/18-20 Fagdag og Biljardting 2020

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 84/18-20 Fagdag og Biljardting 2020

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i den kritiske situasjonen med smitte av Covid-19 viruset (Korona), og styrets tidligere diskusjoner rundt kansellering av forbundets aktivitet samt ønske om forutsigbarhet for våre klubber, må styret i Norges Biljardforbund beslutte om Fagdag og Biljardting skal utsettes.

 

Norges Idrettsforbund har gitt avklaringer som gjør at særforbundene selv kan beslutte eventuelle avlysninger/utsettelser.

 

Styrevedtak i saksnr. 84/18-20

Fagdagen og Biljardtinget 25. og 26. april 2020 utsettes inntil videre. Dette har sin bakgrunn i den uoversiktlige situasjonen som nå er oppstått. Nærmere informasjon rundt ny dato for Biljardtinget vil bli gitt senere.

 

Dagens forbundsstyre fungerer i sine verv frem til gjennomført valg på Biljardtinget.

 

 

Vedtaksdato

14.03.2020