Sak 85/16-18 Budsjett 2018

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 85/16-18 Budsjett 2018

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i behandling av denne saken i tidligere styremøter, må budsjettet for 2018 vedtas.

 

Styrevedtak i saksnr. 85/16-18

Budsjettet for 2018 – med de endringer som ble foretatt på møtet – vedtas, med et budsjettert overskudd på kr. 15 845,-.