Sak 85/18-20 Coronatiltak etter Helsedirektoratets avklaringer 1. april 2020

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 85/18-20 Coronatiltak etter Helsedirektoratets avklaringer 1. april 2020

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Helsemyndighetene har i dag lagt frem en klargjøring av gjeldende vedtak datert 12. mars for utøvelse av idrettsaktivitet.

 

Helsedirektoratets nye veileder for idrett sier at det kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer som holder en avstand på minimum to meter, og der det ikke forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne. Aktiviteten for øvrig må utføres i samsvar med råd gitt av helsemyndighetene. Dette innebærer at klubber og lag kan tilrettelegge for aktivitet som drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger.

 

Ut ifra disse klargjøringene må styret i Norges Biljardforbund besluttet hvilke anbefalinger som skal videreformidles ut i egen organisasjon.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 85/18-20

Det finnes ingen kjente måter å på en enkel måte kunne desinfisere dukene på våre biljardbord. Da dukene er en åpenbar kilde for indirekte smitte av Covid-19 viruset, vil Biljardforbundet på det sterkeste anbefale at all biljardaktivitet i regi av våre klubber fortsatt stilles helt i bero. Det betyr at det anbefales at alle klubber, uavhengig av om det er en nøkkelklubb eller ikke, skal være helt stengt.

 

Dersom vi skulle motta informasjon om måter å desinfisere dukene på, vil saken på nytt bli raskt behandlet.

 

 

 

Vedtaksdato

02.04.2020