Sak 89/16-18 Tinget 2018

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 89/16-18 Tinget 2018

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Forbundstinget 2018 er berammet til 28. og 29. april. Med bakgrunn i NBs lov §14 skal styret innkalle til Tinget med minst 2 mnd varsel – det vil si senest 28. februar. Forslagsfristen fra organisasjonen er 6 uker før Tinget – det vil si 16. mars og alle nødvendige sakspapirer må være sent ut/publisert senest 13. april.

 

Styret må starte forberedelsene og arbeidsfordelingen på følgende områder

Forberedelser

Innhold fagdel

Regnskap

Beretninger

Revidering av virksomhetsplan

 

Styrevedtak i saksnr. 89/16-18

Tinget avvikles i sin helhet søndag 29.april. Det inviteres til fagdag lørdag 28.april.

 

Som forberedelse til fagdagen i forbindelse med Tinget lages det 2 ulike spørreskjemaer til klubbene. Det ene skal omhandle turneringssystemet og det andre skal omhandle rekruttering. Generalsekretæren utformer og sender ut skjemaene.

 

Det enkelte styremedlem utarbeider utkast til beretninger for sitt område for 2017. Beretningene for 2016 er laget og formidlet til ledermøtet 2017.

 

Arbeidsutvalget utarbeider forslag til revideringer av virksomhetsplanen.

 

Generalsekretæren utarbeider forslag til langtidsbudsjett for 2019 og 2020.